skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Kalendar ornitološki izložbi u Bosni i Hercegovini
 
 
LJUBUŠKI od 21 do 23.11.2014 godine
 
 SARAJEVO od 27 do 30.11.2014.god
 
 
MOSTAR – DRŽAVNO TAKMIČENJE KANARINACA PJESME- MALINOA  od 28 do 30.11.2014
 
 
MOSTAR-DRŽAVNA ORNITOLOŠKA IZLOŽBA od 04 do 07.12.2014
 
 
ZENICA od 12 do 14.12,2014 godine
 
 
TEŠANJ od 26 do 28.12.2014 godine
 
 
Back To Top