skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA ORNITOLOŠKOG SAVEZA BIH

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

 ORNITOLOŠKOG SAVEZA BIH

Sastanak U.O. Ornitološkog saveza BiH se održao u Sarajevu 20.09.2015.godine u prostorijama Sarajevskog udruženja.

Sastanku su prisustvovali svi članovi U.O. saveza izuzev člana iz Ljubuškog , tako da je U.O imao kvorum za odlučivanje.

 

Na upravnom odboru je predložen sljedeči dnevni red:

 

1.Organizacija državne ornitološke  izložbe Sarajevo  2015.

2.Prijedlog  sudija za državnu izložbu.

3.Donošenje odluke o takmičarskim grupama i bodovni prijedlog.

4.Prijedlog za  odštetni cjenovni na državnoj izložbi.

5.Uplata članarine i prstenova za 2016 godinu.

6.Dostava papira o registraciji  udruženja .

7.Prijedlog realizacije papira za prenos ptica preko granice.

8.Prijedlog za sekciju MALINO-kanarinaca unutar ornitološkog saveza BiH

9.Kalendar izložbi u BiH

10.Odlazak na Međunarodnu izložbu Reggio Emillia.

11.Realizacija softvera  za izložbe

12.Razno

Ovaj prijedlog dnevnog reda je jednoglasno usvojen.

 

1.

Organizatori ornitološke državne izložbe BiH udruženje iz Sarajeva je potvrdilo da će se izložba organizovati u terminu od 16 do 20.12.2015.godine .

Ovdje je naglašeno da će se ispoštovati svi uslovi o organizaciji državne izložbe po pravilniku Ornitološkog saveza BiH.

Posebno je naglasak bio na organizaciji takmičenja Malino kanarinaca i njihovim specifičnim zahtjevim a što će od strane organizatora biti ispoštovano.

2.

Pod tačkom dva raspravljano je o imenima sudija  za Ornitološku državnu izložbu BiH.

Nakon iscrpne rasprave predloženi su sljedeči kandidati:

-Senad Ljuca (BiH) -kanarinci boje i fauna evrope

-Adnan Kalajdžić(BiH)-kanarinci boje

-Duško Matošić(Hrvatska)-kanarinci stasa, papagaji i egzote

-Andrej Greguš(Hrvatska)-kanarinci boje

-Aleksandar Jovanović-(Srbija)-kanarinci boje

-Nenad Radojičić(Srbija)-kanarinci boje

-Aleksandar Arsić(Hrvatska)-Kanarinci pjeva Malino

 

Predsjedniku saveza je naloženo da iskontaktira sve sudije i vidi dali su slobodni u tom terminu kao i da će se poštovati ovaj gore niz sudija koji će zavisiti od količine prijavljenih ptica.

Kod kanarinaca pjeva  Malino je rečeno da će se suđenje kompletno snimati kamerom sa mogučnošču direktnog prenosa u drugu prostoriju  u kojoj će uzgajivači i posjetioci moći da prate tok suđenja.Predloženo je i da u slučaju spornih odluka sudije da se  snimak suđenja može proslijediti u COM na stručnu analizu komisiji za malinoe.

Ovaj prijedlog je jednoglasno donesen

3.

Pod ovom tačkom dnevnog reda se iznio prijedlog da na državnim izložbama od ove godine ide bodovni prijedlog za 1,2,3 mjesto(90-89-89)bodova uz obaveznu razliku od jednog boda  (Diferencijalni bodovi) a za kolekciju(360-359-358)bodova,što je jednoglasno prihvačeno sa tim da se to primjenuje na državnoj a da udruženja na svojim lokalnim izložbama mogu sniziti bodove tj.kriterije.Prijedlog U.O saveza je da i udruženja primjenjuju ovaj bodovni kategorij za nagrade radi dizanja kvalitete ptica na izložbama.

4.

Pod ovom tačkom dnevnog reda se vodila rasprava pa je jednoglasno donesena odluka (koja se koristi i na svjetskim prvenstvima)da ptica koja krepa na državnoj izložbi sam organizator ne snosi nikakvu odgovornost (mora dostaviti vlasniku prsten ptice)dok ukoliko prica bude ukradena ili pobjegla ili organizator vlasniku nedostavi prsten sa ptice sam organizator snosi odgovornost i mora platiti pticu vlasnik po cijeni  koju odredi Komisija koju će formirati savez.

5.

Ova tačka dnevnog reda je bila informativnog karaktera tako da je samo potvrđena odluka skupštine saveza da se članarina i prstenovi moraju platiti u istom terminu i kada se naručuju prstenovi.

Ovdje je donesena i odluka da se uvodi i naruđba treče ture prstenova po potrebi sa tim  da je naruđba za treču turu prstenova cijena po prstenu 1,5 KM ,dok za drugu i prvu turu cijena ostaje kao do sada.

Pomjeren je i rok za naruđbu prstenova za drugu turu a to je  20.01. tekuče godine dok je termin za treču turu 28.02. tekuče godine.

6.

Na ovoj tački dnevnog reda su članovi informisani da sva udruženja moraju biti registrovana prema postoječem zakonu o registraciji udruženja te da registracije i ID brojeve dostave savezu radi slanja u Ministarstvo pravde BiH.

7.

Ova tačka dnevnog reda je pobudila veliku zainteresovanost i učestvovanje u raspravi  te je jednoglasno donesena odluka da se krene u proceduru sa resornim ministarstvom BiH oko izrade dokumentacije za uzgoj divljih i egzotičnih ptica i prijavljivanje uzgajivačnica a za što ministarstvo treba da rješenje.Za realizaciju  zaduženi predsjednik  i sekretar saveza uz pomoč članova koji uzgajaju ove ptice.

8.

Pod ovom tačkom dnevnog reda je konstatovano da uzgajivači Malino kanarinaca treba da se više aktiviraju i da se formira sekcija Malinoa unutar saveza da bi se popularisao uzgoj ovih kanarinaca .Također je donešena odluka da će Mustafa Vilašević i Džani Denjo  zajednički napraviti istorijat uzgoja  Malino kanarinaca u BiH kao i istorijat prvih takmičenja.

9.

Ova tačka je bila informativnog karaktera gdje su saopštene informacije o do sada prijavljenim terminima za izložbe.Termini će biti objavljeni na web stranici saveza.

10.

Tačka dnevnog reda koja je uvijek interesantna članovima U.O. gdje im je rečeno dokle se došlo sa organizacijom odlaska na istu. Dogovoreno je da na istu ide 20 članova  koji su raspoređeni na sva  zainteresovana udruženja .

11.

Na ovoj tački dnevnog reda smo dobili informaciju da je softver za organizaciju izložbe gotov i da sva udruženja do 11.10.2015.godine moraju da dostave spisak svojih članova koji će prisustvovati obuci za isti.Preporuka je da iz svakog udruženja budu najmanje dva člana na obuci.Treba se vidjeti i dali postoji mogučnost da se direktno na web stranicu unose podaci tj. da se zakupi prostor na nekom serveru.

12.

Pod tačkom razno se otvorilo nekoliko pitanja  i odlika .

Jedna od odluka je i da se članovima Tuzlanskog udruženja omoguči izlaganje na državnoj izložbi sa prstenovima Saveza sitnih životinja za sezonu 2015 pod istim uslovima kao i sa COM prstenovima .Odluka se odnosi samo na Tuzlansko udruženje i samo za ovu godinu.

Preporuka udruženjima od strane saveza  da na svojim lokalnim izložbama dopuste izlaganje ptica Tuzlanskog udruženja sa ovim prstenovima.

Rezimiranjem ove tačke dnevnog reda završen je sastanak U.O. saveza uz ručak i piče.

Back To Top