skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Seminar ornitoloških sudija Osijek-Hrvatska 03.10.2015.godine

Na seminaru ornitoloških sudija „Osijek 2015“ učešče su uzele sudije i stažisti za sudije iz Hrvatske,Srbije i            Bosne i Hercegovine.

Na seminar iz BiH su išli savezni sudija Senad Ljuca i stažista za sudiju Enes Handžić.

Seminar je bio sadržajan i obrađivano je nekoliko značajnih tema za učesnike.

Uvodni govor seminara je otvorio gospodin Aleksandar Arsić koji je prisutnima  zaželio dobrodošlicu i  upoznao sa temam seminara.

Prva tema koja se obrađivala su Kanarinci stasa-Njmački kukmasti  i FIFE kanarinac i predavač  je bio gospodin  Duško Matošić.Ova tema je obradila značajne promjene i novine kod ovih kanarinaca tako da je tema bila dosta obimna  i sadržajna.

Druga tema je bila iz područja egzotičnih ptica koju je prezentovao gospodin Slobodan Kulić-Srbija a tema je bila Mutacije i standardi za Meksičku rujnicu-zimovku.

Tema je bila dosta interesantna jer  je sam predavač bio učesnik priznavanja standarda ovih ptica kod COM-a. Tema je pobudila interesantnu raspravu koja je imala za rezultat da su dati prijedlozi za dalju korekciju standarda Meksičke rujnice-zimovke.

Treča tema koja je obrađena je iz Tehnika ocjenjivanja-Uloga rasvjete u ocjenjivanju kanarinaca boje koju je predstavio gospodin Krešimir Librenjak -OMJ Expert.Tema je bila dosta interesantna i razvila je opsežnu diskusiju o tome koliko je važna svjetlost za samu ocjenu boje kanarinca  i da se dešavalo da pojedine ptice budu na rubu diskvalifikacije ,a na kraju su bile nagrađene jer je sudija ipak primjenio bolje svjetlo koje je uticalo na konačan rezultat.

Četvrta tema je bila Kanarinac Jaspe koju je prezentirao gospodin Evino Jelenaca-OMJ Expert. Tema koja još uvijek budi mnogo nepoznanica jer sama mutacija je još u razvoju tako da ima još  mnogo nepoznanica kod uzgoja ovih kanarinaca,a i sama organizacija COM nije sve raščistila sama sa sobom.

Nakon ove teme uslijedila je pauza na kojoj  se neformalno naravno opet razgovaralo o pticama.

Nakon pauze uslijedila je i peta tema a to je iz područja Kanarinci boje koju je prezentirao gospodin Davor Skejić-OMJ Expert na temu Izmjene O.M.J-a  standarda za kanarince boje.Tema koja je pobudila veliko interesovanje kod učesnika  seminara  a i sama prezentacija je bila na vrhunskom nivou od strane predavača.Ovdje je gospodin Skejič  iznio  izmjene koje su se desile i koje su usvojene na sastanku koji je održan u Francuskoj na kojem je i on prisustvovao ispred Hrvatske . Iz čitave diskusije se dalo zaključiti da velike uzgajivačke sile Italija,Španija,Belgija,Njemačka ,Holandija ipak vode glavnu riječ kod promjena standarda kod kanarinaca boje i ornikulture uopšte.

Šesta tema seminara je bila Nasljedne osobine recesivno bijelih kanarinaca koju je prezentirao gospodin Ivan Ivezić. Tema je pobudila različita razmišljana i stavove koji su izneseni u toku  predavanja tako da se može reči da je predavač pogodio sa temom.

Sedma tema  seminara je i područja Faune evrope koju je prezentirao Evino Jelenaca-OMJ Expert na temu  Zimovka (Pyrrhula pirrhula) i njene mutacije.Tema je bila odlično pripremljena i odgovorila je na mnoga pitanja koja su do sada bila manje više poznata ali ne toliko obrađena i studiozno prezentirana kao sada.

Osma tačka dnevnog reda seminara je ujedno i posljednja tačka što se tiće tema je iz područja Papiga  na temu Standard za Katarina papige  koju je majstorski prezentirao gospodin Duško Matošić i sam dugogodišnji uzgajivač ovih papiga i njenih mutacija .Prezentacija je bila vrlo zanimljiva jer do sada ova papiga nije bila puno poznata na našim prostorima a sada se smatra za veoma  atraktivnu pticu u uzgoju.

Nakon ove prezentacije uslijedila je pauza i ručak koji je domačin Osječko ornitološko udruženje spremio za učesnike seminara.

Nakon pauze se pristupilo i Praktičnoj ocjeni ptica i analizi istih . U ovom dijelu se ocjenjivalo devet ptica Lipohrom pastela na način da su dvojca sudija ocjenjivala ptice zajedno u jednoj grupi ,pa onda druga dvojca u drugoj grupi ,nakon čega se prišlo i  analizi od strane svih učesnika seminara pojedinačno svake ptice .Ovaj vid ocjenjivanj i analize je bio vrlo interesantan i poučan gdje se moglo vidjeti kako različite sudije ocjenjuju istu pticu i koje su to največe razlike kod istih kod ocjenjivanja .

Nakon  ove analize  sudijska organizacija je imala i polaganje teoretskog ispita za jednog svog člana za Kanarince stasa na kojem su mogli prisustvovati i članovi seminara .Ovdje će mo napomenuti da je isti položio ispit gdje je napomenuto da je ovo prvi sudija koji je položio za kanarince stasa od 1988 godine.

Seminar je protekao u odličnoj atmosveri i druženju tako da se Ornitološki savez BiH zahvaljuje na pozivu našim članovima  u želji da se saradnja i u budučnosti nastavi.

Back To Top