skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
IZVJEŠTAJ SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ORNITOLOŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE 2016

IZVJEŠTAJ SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE

ORNITOLOŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 29.05.2016.godine u Sarajevu sa početkom u 10 sati je održana redovana izvještajna  skupština Ornitološkog saveza BiH.

Na skupštini su prisutvovali delegati iz udruženja i klubova Sarajevo,Zenica,Mostar,Tešanj,Tuzla,Banja Luka.

Skupštini nisu prisustvovali delegati iz Travnika i Ljubuškog kao i udruženje iz Švedske .

 

Na početku skupštine se pristupilo izboru radnih tijela skupštine i usvajanju dnevnog reda skupštine.

-Na početku rada  delegatima skupštine se obratio Predsjednik saveza Nenad  Mladžan i

podnio izvještaj o radu i finansijski izvještaj  za protekli mandatni period .

Predsjednik je podnio izvještaj   sa 13 Državne izložbe u Sarajevu .

Svi izvještaji su jednoglasno usvojeni  od strane prisutnih delegata.

 

-Nakon  prihvačanja izvještaja  predsjednik saveza Mladžan Nenad je iznio plan

i program rada kao i finansijski plan za 2016/17.godinunakon rasprave o predloženog

programa rada i finansijskoa plana isti je i usvojen od strane delegata skupštine saveza.

 

-Nakon toga se rasprava okrenula o tehničkim pitanjima vezanim za korištenje softvera za izložbe koji je prisutnim članovima klubova i

podjeljen na CD-u.Dogovoreno je da nebi bilo problema da se prilikom prijave ptica mora upisivati i broj prstena što je i usvojeno

iz praktičnih razloga radi softvera.

-Od strane sekretara saveza je predloženo da se oforme odbori  unutar saveza za Malinoe i Faunu Evrope .

-Za Malinoe je usvojeno da inicijativu i organizaciju za formiranje odbora za Malinoe preuzmu članovi iz Mostara  što je i usvojeno i da

sa prijedlozima dođu na sljedeči U.O saveza .

-Za Faunu Evrope je rečeno svim udruženjima i klubovima da predlože po jednog člana iz udruženja/kluba  i prijedloge pošalju na e-mail saveza da bi se na sljedečem sastanku U.O saveza formirao i taj odbor  ,što je od strane članova skupštine i prihvačeno.

 

-Nakon toga se pristupilo sljedečoj tački dnevnog reda a to da se potvrdi kontinuitet matičnog broja 9 za ornitološki klub“ BanjaLuka 1952“

što je nakon iznošenja argumenata od strane prisutnih članova od strane tog kluba na skupštini jednoglasno i usvojeno.

 

Sljedečka tačka dnevnog reda je bilo potvrđivanje organizacije 14 Državne izložbe BiH kao i odabir kandidata za 15 Državnu izložbu kao i

isticanje pred kandidature za 16 državnu izložbu BiH.

Potvrđeno je da je organizator 14 Državne ornitološke izložbe Udruženje  iz Zenice.

Dok je kandidat za 15 Državnu izložbu Udruženje  iz Banja Luke  ,a za 16 državnu izložbu je kandidaturu iznijelo više udruženja tako da

će se to riješiti na U.O saveza .

Dogovoreno je da se kavezi za stas i kavezi za Malinoe dopreme u Zenicu iz Banja Luke-kavezi za stas i Mostara-kavezi za Malinoe.

Kavezi za malinoe se moraju koristiti na državnoj da bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti.

 

Dogovoreno je da se pozovu i dogovore sudije za državnu u Zenici i to :

-Aleksandar Jovanović- COM Expert -Srbija

-Duško Matošić-Hrvatska

-Andrej Greguš-Hrvatska

-Ervino Jelenaca –COM Expert-Hrvatska

-Adnan Kalajdžić-COM Expert-BIH

-Senad Ljuca-BIH

-Dean Udovičić –COM Expert-Hrvatska –Zamjena

-Željko Aleksić-Sudija za Malinoe -Srbija

 

-Sljedeča tačka je bila informativnog karaktera a to je plačanje softvera od strane udruženja/klubova u iznosu od 100,00 KM i

rečeno je da se ista trebaju uplatiti u roku od mjesec dana radi plačanje istog programeru.

 

-Sekretar saveza je iznio i neke promjene koje su se desile od strane Com.-a a tiče se toga da se Bastardi sada mogu izlagati 4 godine

u odnosu na dvije koliko je bilo do sada, te je usvojeno da se to primjenjuje i na našim izložbama od sezone 2016/2017.

 

-Na prijedlog članova iz Banja Luke prihvačeno je da se Svečana skupština saveza povodom 40 godina od osnivanja saveza i

20 od prijema u COM održi u Banja Luci što je i prihvačeno od strane prisutnih delegata.

 

 

Zadnja tačka dnevnog reda je bila raspored održavanja izložbi za sezonu 2016/2017.gdje su več neka udruženja zakazala tačne

datume održavanja tako da sva druga udruženja koja još nisu iznijela tačne datume treba da se prilagode tim datumima

da nabi došlo do preklapanja izložbi.

 

Nakon završenog oficijelnog dijela skupštine prešlo se na onaj neoficijelni dio gdje  svi delegati odlaze na druženje uz roštilj i janjetinu na poznato Sarajevsko izlotište na Trebeviću.

Tu nam je domačin bio predsjednik saveza i uz vrhunsko druženje ,jelo i piće nastavilo se družiti ipričati a o čemu drugom nego o pticama .

Nadamo se da će ovako druženje postati tradicijonalno poslije svake skupštine jer to i jeste cilj ovog našeg hobija druženje i sticanje novih prijateljstava.

Slike sa skupštine i druženja možete pogledati u foto galeriji.

 

 

Back To Top