skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Katalog Državne ornitološke izložbe

NAJUSPJEŠNIJI IZLAGAČ NA

17. ORNITOLOŠKOJ  DRŽAVNOJ IZLOŽBI

BOSNE I HERCEGOVINE

-Nenad Mlađen-

 

 

NAJUSPJEŠNIJI UDRUŽENJE NA

17.ORNITOLOŠKOJ  DRŽAVNOJ IZLOŽBI

BOSNE I HERCEGOVINE

-EDZUP Sarajevo-

 

 

ŠAMPIONI GRUPA NA

17.ORNITOLOŠKA DRŽAVNA IZLOŽBA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

Š A M P I O N

-Grupe B kanarinci pjeva-

M A L I N O

Mustafa Vilašević

 

Š A M P I O N

Grupe D kanarinci boje

L I P O H R O M

Vanja Salćin

 

Š A M P I O N

-Grupe D kanarinci boje-

M E L A N I N

Nenad Malđen

Š A M P I O N

-Grupe D kanarinci boje-

M U T A C I J E   M E L A N I N A

Edin Denjo

 

Š A M P I O N

-Grupe E kanarinci-

S T A S A / P O L O Ž A J A

Elmir Talam

 

Š A M P I O N

 – Grupa F1 i F2 –

E G Z O T I Č N E  P T I C E

Mario Kozina

 

Š A M P I O N

-Grupa G1 i G2-

F A U N A   E V R O P E

i MUTACIJA FAUNE EVROPE

Nermin Zorbić

Š A M P I O N

-Grupa H-

B A S T A R D I

Vernes Hrustić

 

 

Š A M P I O N

-Grupe I,J,K,L,M,N-

P A P A G A J I

Arnel Nalić

 

 

 

 

 

 

 

Attachments

Back To Top