skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Naziv: Ornitološki klub Banja Luka 1952
Matični broj kluba: 009
Adresa: Kuljanska 385, 78 000  Banja Luka

Predsjednik udruženja: Jovica Marčeta
Tel: 065 612 745
marcetajovica@gmail.com

Back To Top