skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Enes Handžić
(Savezni sudija Ornitološkog saveza Bosne i Hercegovine)

Rođen 05.09.1976.godine. Uzgojem kanarinaca boje se bavi od 1990 godine. Na izložbama sa svojim pticama aktivno učestvuje i osvaja nagrade kako na klubskim i međunarodnim tako i na državnim šampionatima.Za sudiju je počeo stažirati 2014 godine pod mentorstvom Saveznog sudije Senada Ljuce.
Stažirao je i kod OMJ sudija Ervino Jelenaca, Andrej Greguš, Adnan Kalajdžić, Aleksandar Jovanović, Nenad Radojičić, i drugih.

Pored izložbi u BiH stažirao je i na dvije Državne izložbe u Hrvarskoj. Za saveznog sudiju za ocjenjivanje kanarinaca boje D je položio u decembru 2017 godine na 15. Državnoj Ornitološkoj izložbi Bosne i Hercegovine u Banja Luci.

Tel:+387 62 366 599

Email: smibih@gmail.com

Back To Top