skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Ornitološki savez Bosne i Hercegovine se zvanično formira 1976.g, kada dolazo do naglog povečanja broja društava i na njihovu  inicijativu dolazi do formiranja republičkog Saveza organizacija za zaštitu i odgoj ptica BiH koje postaje član  Savez Organizacija za zaštitu i odgoj ptica Jugoslavije koji je član C.O.M-a.

Savez je radio funkcionisao u ovom obliku sve do 1991.godine kada dolazi do raspada bivše države Jugoslavije . Izbijanjem rata i agresijom na Bosnu i Hercegovinu dolazi do potpunog zastoja i rada saveza tj dolazi do gašenja istog. Dolaskom mira na prostore Bosne i Hercegovine polako se počinju buditi i društva za uzgoj ptica .Tu prednjači Društvo iz Sarajeva koje je i pokretač svih akcija oko ponovnog pokretanja saveza.Vremenom dolazi do jačeg obnavljanja društava tako da se Sarajevskom društvu  priključuju društva iz Zenice ,Mostara, Visokog ,Tešnja  i Travnika.

Dolazi do pokretanja Saveza za uzgoj ptica BiH 1996.godine a za predsjednik je izabran Emir Bijedić a sjedište saveza je u Sarajevu.

Sve novoformirane države poslije raspada Jugoslavije  morale su po Statutu C.O.M.-a da zatraže prijem u C.O.M. što su i učinile tako da su Hrvatska i Slovenija primljene 1995 godine a Bosna i Hercegovina 1996 godine.

Nakom prijema u C.O.M. Ornitologija u BiH doživljava veliki procvat i pojavljuje se veliki broj uzgajivača koji svoje ptice po prvi put prstenuju sa zvaničnim prstenovima BiH.Održava se veliki broj izložbi i uzgajivači iz inostranstva nabavljaju kvalitetne ptice za uzgoj ,što ornitologiju u BiH diže na još veču stepenicu.

Zbog složene političke situacije u BiH i drugih okolnosti dolazi do stagnacije uzgoja i pokušaja da se destabilizuje rad Saveza u BiH od strane pojedinaca što umnogome i uspjevaju tako da je naš savez zbog  neplačanja članarine isključen iz C.O.M-a .

Nakon novonastale situacije i nerada u savezu na inicijativu pravih zaljubljenika i uzgajivača 2006 godine se formira u Mostaru Savez udruženja za uzgoj i zaštitu ptica u Bosni i Hercegovini a za predsjednika je izabran Edin Denjo iz Mostara koji ima i velike zasluge za ponovno pokretanje rada saveza.Sjedište saveza se premješta u Zenicu.U Zenici savez koristi prostorije od Udruženja iz Zenice gdje je za sekretara saveza postavljen Radončić Amir koji počinje bitku i mukotrpnu borbu sa državnom birokratijom za  ponovnu registraciju saveza .Savez se napokon registruje u ministarstvu pravde BiH 07.12.2007.godine što mu automatski daje status pravnog lica i započinje se procedura ponovnog prijema u COM. U isto vrijeme se organizuju i izložbe u organizaciji saveza i udruženja.

Odmah  pri osnivanju saveza stupa se u kontakt sa COM-om i plača se članarina Svjetskoj federaciji od koje se nabavljaju i prstenovi .Nakon registracije u ministarstvu poslani su svi potrebni dokumenti prema COM-u i Savez je ponovo promljen u C.O.M .  u Piacenza-Italija 25.januara 2009 godine pod nazivom Savez udruženja za uzgoj i zaštitu ptica u Bosni i Hercegovini a delagat na skupštini saveza i naš predstavnik je Elvir Alidžanović po ovlaštenju U.O saveza.

Dolazi do učlanjenja društava iz čitave BiH (Sarajevo,Banja Luka,Mostar,Zenica,Travnik ,Bihač,Tešanj Ljubuški i udruženja iz Švedske) tako da sada sa sigurnošču možemo reči da savez funkcioniše na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine .

Još jedna godina koja je značajna za naš Savez je i 2008.godina kada naš savez po prvi put u povjesti dobiva saveznog sudiju za ocjenjivanje kanarinaca boje i bastarde Senada Ljucu iz Zenice a isti 2010 .godine postaje savezni sudija za ocjenjivanje Faune Evrope i bastarde,a za ptice stasa je položio Mandić Veso.

Nakon uspješnog razdoblja tranzicije saveza 2010.godine na skupštini saveza izabrano je i novo rukovodstvo saveza gdje je za predsjednika saveza izabran Mlađen Nenad iz Sarajeva .U  savezu pušu neki novi i još pozitivniji vjetrovi tako da savez organizuje i dva putovanja za uzgajivače iz svih udruženja i snosi troškove puta  na prestižnu izložbu Reggio Emilija u Italiji odakle se donosi veliki broj kvalitetnih ptica i samim tim kvalitet uzgoja u BiH se diže na jedan veči nivo.

Ono što možemo reči je da je  2014.godina historiska sa više aspekata za naš savez .

Na svjetskom ornitološkom šampionatu  koji se održao u Bariju  od 17 do 26.01.2014.godine, Bosna i Hercegovina je po prvi put učesnik na jednoj svjetskoj izložbi a boje našeg saveza i države je branio naš trenutno najuspješniji uzgajivač kanarinaca boje  Elvir Alidžanović sa 11 ptica.

U 2015 godini naš savez mijenja i ime tako da stari naziv saveza „Savez udruženja za uzgoj i zaštitu ptica u Bosni i Hercegovini“

prelazi u novi naziv “Ornitološki savez u Bosni i Hercegovini“.

Savez u ovoj godini dobiva i svoju WEB stranicu tako da se kreče ka boljoj i jednostavnijoj organizaciji same ornitologije u BiH.

Historiski uspjeh za naš savez se desio u početkom 2015 godine kada je naš član Elvir Alidžanović na Svjetskom ornitološkom šampionatu u Rosmalenu- Holandija  osvojio 3 mjesto sa Lutino  kanarincem i tako ušao u istoriju Bosanskohercegovačke  ornitologije kao prvi uzgajivač iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio medalju za naš savez i državu.

Za rad Saveza zahvalnost dugujemo velikom broju entuzijasta u Savezu BiH kao i pojedinim Društvima. Na kraju, želimo da se zahalimo svima onima koji su se nepoštedno zalagali i onima koji se danas zalažu da ornitologija u Bosni i Hercegovini  funkcioniše na najvišem nivou.

Back To Top