skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Početkom 70-tih godina u Maglaju grupa  zaljubljenika u sitne životinje osniva Udruženje za  Uzgoj i zaštitu sitnih životinja „25. novembar“ Maglaj. Prvi predsjednik udruženja bio je rahmetli Omersoftić Esad, a nakon njega rahmetli Nalić Mirsad. Imenovanjem Nalić Mirsada za predsjednika tadašnjeg  Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja SR BiH za predsjednika udruženja imenuje se rahmetli  Šečić Mehmed, a potom ponovno Nalić Mirsad. Tadašnje maglajsko udruženje važilo je za respektabilno udruženje na području SFRJ, a njegov rad prestaje 1992. godine sa početkom rata u kojem su u potpunosti uništene prostorije udruženja, oprema i sva arhiva. U tom periodu  veliki broj članova umire, razboljeva se ili odlazi sa područja općine Maglaj, tako da  nakon prestanka rata udruženje ne nastavlja svoj rad.

  1. godine nakon što u Bosni i Hercegovini sve više počinju da se organizuju izložbe sitnih životinja, te spoznaja da su u drugim općinama aktivna ornitološka i udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja, ta ideja počinje da saživljava i u Maglaju

U skladu sa gore navedenim u mjesecu Novembru 2016. godine organizuje se prvi sastanak/dogovor o osnivanju udruženja.  Na sastanku prisustvuje 21 osoba, te se dogovora termin održavanja osnivačke skupštine.  Na tom sastanku je i dogovorena raspodjela funkcija sa ciljem što efikasnijeg djelovanja udruženja. Za dan održavanja osnivačke skupštine određen je dan 14.12.2016. godine sa početkom u 18,00 sati , a mjesto održavanja  društveni dom MZ Bijela Ploča.

Dana 14.12.2016. godine održana je osnivačka skupština budućeg udruženja. Između ostalog odlučeno je da novoosnovano udruženje nosi naziv UDRUŽENJE ZA UZGOJ I ZAŠTITU SITNIH ŽIVOTINJA „MAGLAJ“, Maglaj, sa sjedištem na adresi Bijela Ploča bb, općina Maglaj.

Maglajsko udruženje trenutno broji oko 80- tak članova, uzgajivača papagaja, ptica, golubova, ukrasnih koka, kunića i dr. Predsjednik udruženja je uzgajivač papagaja tigrica boje i standard tigrica Nalić Arnel, a njegov zamjenih Musaefendić Zihno, uzgajivač raznih vrsta ukrasnih golubova, koka, papagaja i kunića.

Svakako je vrijedno napomenuti da maglajsko udruženje broji veliki broj članova uzgajivača papagaja, te se nadaju da će u skoroj budućnosti maglajlije biti organizatori jedne izložbe specijalke papagaja.

Back To Top