skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Naziv udruženja/kluba: BIH Club Waterslager-Sweden
Matični broj udruženja u Ornitološkom savezu BiH: No 012
Adresa udruženja: Rodkullastigen 9B Ign:48 21457 Malmo-Sweden
Predsjednik kluba ptičara: Okić Safet
Tel/mob:0046(0)704548766 E-mail: seki_63w@hotmail.com
Kontakt osoba : Okić Safet
Tel/mob: 0046(0)704548766 E-mail: seki_63w@hotmail.com

Back To Top