skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
KALENDAR ORNITOLOŠKIH IZLOŽBI U BIH ZA SEZONU 2019/2020

Doboj, 24.10.2019. – 27.10.2019.
Banja Luka, 06.11.2019 – 10.11.2019
Mostar-Feniks, 13.11.2019. – 17.11.2019
Zenica, 05.12.2019. – 08.12.2019.
Sarajevo, 18.12.2019. – 22.12.2019 Državna Ornitološka izložba BiH.

Back To Top