skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Enes Handžić, Predsjednik Ornitološkog saveza BiH

Adresa: Delahmetovića br.13, 71300 Visoko
Mob: 00387 62 366 599
E-mail: smibih@gmail.com

Pero Perić, Potpredsjednik Ornitološkog saveza BiH

Adresa: Ortiješ br 106, 88202 Buna – Mostar
Mob: +387 63 410 583
E-mail: perich.72@gmail.com

Adis Mulahasanović, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Mob: —
E-mail: —

Damir Vukojević, Član Upravnog odbora

Adresa: Saltina br. 3, 75000 Tuzla
Mob: 00387 62 421 210
E-mail: vuk77@hotmail.com

Vildan Huskić, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Mob: —
E-mail: —

Jovica Marčeta, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Mob: —
E-mail: —

Arnel Nalić ,Član Upravnog odbora

Adresa:

Mob:+387 61 874 811

E-mail:

Back To Top