skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Enes Handžić, Predsjednik Ornitološkog saveza BiH

Adresa: Delahmetovića br.13, 71300 Visoko
Mob: 00387 62 366 599
E-mail: smibih@gmail.com

Pero Perić, Potpredsjednik Ornitološkog saveza BiH

Adresa: Ortiješ br 106, 88202 Buna – Mostar
Mob: +387 63 410 583
E-mail: perich.72@gmail.com

Adis Mulahasanović, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Mob: —
E-mail: —

Mustafa Vilašević, Član Upravnog odbora

Adresa: Vilaševića prolaz br. 5, 74260 Tešanj
Tel: +387 32 650 436
Mob: +387 61 176 611

Vanja Salčin, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Tel: —
Mob: —
E-mail: —

Damir Vukojević, Član Upravnog odbora

Adresa: Saltina br. 3, 75000 Tuzla
Mob: 00387 62 421 210
E-mail: vuk77@hotmail.com

Vildan Huskić, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Mob: —
E-mail: —

Đorđe Savić, Član Upravnog odbora

Adresa: Sime Miljuša 28a, 78000 Banjaluka
Mob: +387 65 691 168
E-mail: djordjevet@yahoo.com

Jovica Marčeta, Član Upravnog odbora

Adresa: —
Mob: —
E-mail: —

Željko Pehar, Član Upravnog odbora

Adresa: Cim 15, 88000 Mostar
E-mail: pehar.kristina78@gmail.com

Alija Jaganjac ,Član Upravnog odbora

Mob:+387 61 993 825

Amel Žigić,Član Upravnog Odbora

Mob: +387 61 441 642

Alen Bašić, Član Upravnog Odbora

Nikola Stajčić,Član Upravnog odbora

Back To Top