skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Uplate  za prstenove i članarinu iz BiH se vrši isključivo na žiro-račun OSBIH na broj

 ASA BANKA  1406021130002204

Isključivo se na jednu uplatnicu uplačuju samo PRSTENOVI

a posebno na drugu uplatnicu  ČLANARINA savezu.

Back To Top