skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Ornitološka izložba ” Doboj 2021”
Poštovani uzgajivači i članovi pozivamo vas na Ornitološku izložbu ” Doboj 2021” . Izložba će se održati od 10.11.2021 godine do 14.11.2021 godine u Doboju.
Prijava ptica na izložbu je do 05.11.2021. godine .
Sve dodatne informacije o izložbi imate u prilogu (Poziv za izložbu i pravilnik izložbe).
Back To Top