skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Državna Ornitološka izložba Bosne i Hercegovine “Zenica 2021”

Državna Ornitološka izložba Bosne i Hercegovine “Zenica 2021”. Izložba se održava od 17 do 19.12.2021.godine u Zenici. Prijava ptica za izložbu je do 06.12.2021.godine i vrši se elektronski. Svi uzgajivači treba da se jave svojim predsjednicima udruženja klubova za prijavu ptica za državnu .

Back To Top