skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Sarajevo

Naziv: EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I UZGOJ PTICA SARAJEVO
Matični broj udruženja u OSBiH: 01
Adresa udruženja: Augusta Brauna 10, 71000 Sarajevo
Kontakt:
Tel: 033/207-109

Predsjednik: Džabija Fahrudin (061/109-162 )
eMail: dzabijafahrudin@hotmail.com
Potpredsjednik: Enes Handžić

 

Nakon završetka I svjetskog rata, stanovnici Sarajeva su ponovo oživjeli navike gajenja domaćih životinja na prostorima tzv. Ekonomskih dvorišta, gdje su dominirali uzgoj peradi, golubova i drugih domaćih životinja. Uzgajivači peradi, kunića, golubova i ptica u želji da taj uzgoj unaprijede i prošire, formiraju 1929 godine Društvo. Društvo počinje okupljati kako uzgajivače tako i hobiste djelujući kroz sekcije prema vrstama uzgoja. Preko Društva se vršila nabavka rasnih priplodnih grla, različitih vrsta, stručna literatura i odgovarajuća hrana. Društveni život se u početku odvijao kroz nedeljne sastanke da bi kasnije prerastao i u povremene drugarske večeri na koje su članovi dolazili sa svojim porodicama. Jednom godišnje organizirane su izložbe koje su završavale malim svečanostima, tombolom, svirkom igrankom i veseljem.
U periodu između dva svjetska rata većina članova društva su bili uzgajivači ali se pojavljuju i hobisti tako da je u Sarajevu uzgajano mnogo vrsta ukrasne živine čistih rasa. Uzgajivači peradi bili su najmasovniji, kako po ekonomskim tako i po ukrasnim rasama. Golubarstvo je bilo rasprostranjenije nego danas a zastupljene su gotovo sve rase ukrasnih golubova.
Sportske rase golubova bile su nešto manje zastupljene a izuzetak je bio Sarajevski golub prevrtač, popularno nazvan „izmirac“. U Sarajevu je egzistiralo nekoliko neformalnih klubova (grupa) uzgajivača i ljubitelja ovog prekrasnog goluba koji je ujedno posjedovao i ukrasne i sportske odlike.
Velikim angažiranjem članova kao i njihovim materijalnim ulaganjima omogućeno je
Društvu da dobije svoje klupske prostorije u kojima su se održavali sastanci i druženja.U ranom periodu od 1941. do 1945. Društvo je zadržalo demokratski duh i nije bilo diskriminacije članova koji su uglavnom bili radnici, službenici i zanatlije.Poslije II svjetskog rata uvjeti života u gradu suse brzo mijenjali. Razvojem grada, a u skladu sa sanitarnim standardima modernih urbanih cjelina dolazi do primjene odgovarajućih mjera. Tako da je zabranjeno držđanje peradi, kunića i većih domaćih životinja u gradskom jezgru, što dovodi do strukturnih promjena u Društvu.Peradarska i kunićarsk sekcija se polako gase i prestaju sa radom 1960. godine.
Paralelno sa promjenama uvjeta stanovanja, naglo se razvija akvaristika, uzgoj i hobističko držanje egzotičnih ribica. Vrše se strukturalne promjene u Društvu i formiraju se tri nove sekcije: ptičarska, golubarska i akvaristička, koje su u skladu sa mogućnostima nastavili rad na unaprijeđenju Društva i ljubavi prema prirodi i njenoj zaštiti.
Sekcija uzgajivača ptica se vremenom razvila i unaprijedila svoj rad. Uzgoj ptica je razvijen na stručnim i genetskim principima, a proširena je i lepeza vrsta ptica koje se uzgajaju (kanarinci raznih boja, razne vrste zeba i bastarda papagaja). Redovno su se održavala republička takmičenja, a članovi ove sekcije su sudjelovali na regionalnim i saveznim takmičenjima, gdje su postizali zapažene rezultate.
Golubarska sekcija je u tom periodu imala i usponai padova ali je na kraju rad intenziviran i omasovljen. Izrađen je i štampani standard sarajevskog goluba prevrtača- tj goluba koji se u Sarajevu, u čistoj rasi, uzgaja preko 100 godina, zbog čega je po standardu priznat od strane odgovarajuće međunarodne organizacije.
U cilju unaprijeđenja i zaštite uzgoja ove vrste goluba, sekcija je svake godine održavala tradicionalnu osjenjivačko- nagradnu smotru, kako bi prezentirala i favorizirala ovog gluba. Unutar sekcije su bili okupljeni i uzgajivači sportskih i ukrasnih golubova, koji su na republičkim i saveznim takmičenjima postizalli zavidne rezultate.
Akvaristička sekcija je takođe razvila svoje aktivnosti i popularisala ovu vrstu hobija kako kod građana tako i kod školske omladine. Svojim učestvovanjem su doprinosili atraktivnosti izložbi ptica i golubova.
Na žalost u ratnim dešavanjima i bukvalnoj gladi u periodu 1992-95, nestali su mnogi kvalitetni primjerci ali je ljubav prema ptici nadvladala sve nevolje. Već 1996 godine Društvo se ponovo konstituira sad pod nazivom U.G. „DRUŠTVO IZGAJIVAČA PTICA, GOLUBOVA, GOLUBOVA PISMONOŠA I AKVARIJSKIH RIBICA“.
Ljubav prema prirodi, težnja da se ostane u stalnoj vezi sa njom, želja da se što više razumiju zakoni prirode, sklonosti uživanja u hobiju i druženju, sve to nadahnjuje članove ovog društva da održe kontinuitet u 75-godišnjem radu Društva, kroz koje su zadovoljavali prirodne želje i potrebe za razonodom, stručnim radom, vaspitanju omladine u oblasti očuvanja prirode.
2006 godine Društvo se preregistrira u „EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I UZGOJ PTICA“ sa osnovnim ciljevima a) zaštita ptica kao prirodnog bogastva i b) uzgoj kvalitetnih primjeraka i priprema za evropska i svjetska takmičenja. Sve je to dobar temelj za nastavak rada, razvoj i nadgradnju Društva u trećem mileniju.

 

SPISAK UZGAJIVAČA:
{aridoc engine=”google” width=”980” height=”800”}documents/uzgajivaci-sarajevo.doc{/aridoc}

Back To Top