skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Travnik

Naziv: Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Tulika” Travnik

Kontakt osoba: Bojić Hamid
eMail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ulica: Mehmed Paše Kukavice 3
Poštanski broj: 72270
Grad: Travnik
Telefon: +387 61 796 731

Predsjednik udruženja Bojić Hamid Mob 061 /796-731 Bunar 4 72270 Travnik

Predsjednik sekcije ptićara Bašić Alen Mob 061 /796-748 Ilovaća 72270 Travnik


 

 

Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja “Tulika” Travnik osnovano je 1982 godine u Travniku, okuplja ljubitelje sitnih životinja svih uzrasta od dijece do penzionera.Udruženje broji 70 aktivnih članova,organizovano je kroz 7 sekcija.Upravni odbor udruženja saćinjava 9 članova:predsjednik udruženja,podpredsjednik udruženja a 7 ostalih članova čine predsjednici svih sekcija. U udruženju od samog osnivanja djeluje i radi ptičarska sekcija koja iako je malobrojna bilježi veoma dobre rezultate na državnim i ostalim izložbama u BiH.

ČLANOVI PTIČARKE SEKCIJE

1. Karalić Senad Donja Mahala 7 Travnik 030/512-972

Uzgajivać kanarinaca 01 grupa D
Lipohrom crveni
Crveni mozaik
crni crveni
crni žuti

2. Malanović Adnan Bosanska 103 Travnik 061/405-552

3. Kaimović Merim Lukačka 8/37 Travnik 061/377-339

Uzgajivać 02 grupa D

Opal crni crveni mozaik
Izabel crveni mozaik
Satine crveni mozaik

4. Zeničanin Amir Saje i Braje 17 Vitez 061/198-497

Uzgajivać 03 grupa E
Gloster sa kumom i bez

5. Bašić Alen Ilovaća BB Travnik 061/796-748

Uzgajivać 04 grupa D;E,I 1, K.
Lipohrom crveni crni crveni
Opal ahat žuti Opal ahat bijeli
Gloster sa kumom i bez
Papiga tigrica Ninfe
Pjevajući papagaj

 

6.Đulić Admir Konatur 30 Travnik 061/198-599
Uzgajivać grupa E1
Evropska fauna

Back To Top