skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Redovna, Izvještajna skupština 23.03.2014 Zenica

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa redovne izvještajne skupštine, održane 23.03.2014.g. sa početkom u 10: 00 časova u Zenici.

Prisutni: Mlađen Nenad, Velić Zlatko, Mičić Dušan, Ljuca Senad, Zejnirović Amel, Aličković Amel, Cvijanović Krsto, Handžić Enes, Pilavdžija Muris, Vukasović Aco,Džeboa Fahrudin, BašićAlen, Karalić Senad, Kaimović Merim, Emir Delić, Denjo Edin,Denjo Đenan,Vilašević Mustafa.

Prigodnim govorom delegatima Skupštine i gostima obratio se Predsjednik skupštine Denjo Edin, pozdravio prisutne, zahvalio se na dolasku i zaželio plodan i uspješan rad.
Konstatovao je da su se Skupštini odazvali svi delegati izuzev delegata iz Ljubuškog -izostanak opravdan . Nakon toga pročitan je prijedlog dnevnog reda Skupštine koji je dat na glasanje.
Prisutni delegati jednoglasno su usvojili dnevni red.

D N E V N I    R E D

Otvaranje Skupštine ;
01. Pozdrav svim gostima i delegatima Skupštine :
02. Izbor radnih tijela Skupštine :
– radnog predsjedništva
– verifikacione komisije
– zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
03. Verifikacija mandata članova Skupštine ;
(Izvještaj verifikacione komisije);
04. Rasprava i usvajanje dokumenata Skupštine ;
a) rasprava i usvajanje izvještaja o radu za 2013 godinu ;
b) rasprava i usvajanje plana rada za naredni period za 2014.godinu;
c) rasprava i usvajanje finansijskog izvještaja za 2013godinu i finansijskog plana za 2014.godinu;
05. Rasprava i usvajanje novog Statuta Saveza i novog imena Saveza i
izrada WEB stranice Saveza
06. Obraćanje gostiju Skupštine ;
07 .Razno- delegatska pitanja

* Prigodnim govorom sve prisutne delegate skupštine pozdravio je Predsjednik Saveza, Mlađen Nenad i zaželio plodan i uspješan rad skupštine.

* Izabrana su radna tijela Skupštine kako slijedi:
Radno predsjedništvo: Denjo Edin – Predsjednik skupštine
Mlađen Nenad – član
Velić Zlatko – član

U verifikacionu komisiju su izabrani:
Ljuca Senad – predsjednik
Vilašević Mustafa -član
Karalić Senad – član

Za zapisničara jednoglasno je izabran:
Radončić Amir

Za ovjerivače zapisnika:
Aličković Amel i Zejnirović Amel

*Izvještaj verifikacione komisije.

Na osnovu evidencije prisutnih delegata na Skupštini konstatovano je da od ukupnog broja delegata 21, Skupštini je prisutno 18 delegata tako da skupština može nesmetano raditi i donositi pravosnažne odluke .

* Rasprava i usvajanje dokumenata Skupštine:

a) Izvještaj o radu za 2013. godinu je jednoglasno prihvaćen uz dopunu da je na svjetskoj izložbi u Bariju naš uzgajivač Alidžanović Elvir postigao dobar rezultat a to je ujedno prvo pojavljivanje BiH izlagača na jednoj Svjetskoj izložbi.
Također još jedan naš član Vilašević Mustafa je postigao zapažene rezultate na međunarodnoj sceni sa kanarincima pjeva-malino.
Podnesen je izvještaj o Državnoj izložbi koja se održala u Zenici pri čemu je konstatovano da je izložba imala značajno veči broj izložbenih eksponata u odnosu na prijašnje godine što je za pohvalit, kao i odličnu tehničku organizaciju koju je sprovelo udruženje Zenica.
Podnesen je izvještaj i sa ostalih izložbi u Banja Luci,Sarajevu,Ljubuškom , i konstatovano da se treba raditi i na buđenju u organizaciji izložbi i ostalih udruženja kako bi omasovili broj izložbi.Ovdje treba napomenuti da je i finansijska situacija u samoj državi uticala na broj održanih izložbi.

b) Plan rada za 2014 godinu takođe je jednoglasno usvojen sa dopunom da se aktivira nabavka i kupovina izložbenih kaveza za malinoe.

Naglašeno je da se prstenovi naručuju u dvije ture a datume če odrediti U.O.saveza .

Treba nastojati da naši članovi učestvuju na svjetskoj izložbi ptica u Holandiji kao izlagači gdje je Skupština obavezala Upravni odbor saveza da pokrene sve procedure da se to i realizuje .

c)Finansijski izvještaj jednoglasno usvojen jer ga je sačinio certificirani knjigovođa a ovjeru izvršila finansijska agencija, tako da na izvještaj nije bilo nikakvi zamjerki.

Da nebi dolazio u budučnosti do nesporazuma dogovoreno je da se članarina Savezu plaća posebno na jednoj uplatnici a posebno narudžba za prstenove na drugoj uplatnici.
Sve druge potrebne informacije če biti napisane u Pravilniku za naruđbi prstenova koji če se nalaziti na web stranici saveza i koji če se izričito poštovati.
Što se tiće finansijskog plana za tekuču godinu on je usvojen kao je i predložen ali je naglašeno da se iznađu dodatna sredstva putem novih projekata i donacija za potrebe odlaska na Svjetsku izložbu 2014. godine i da se pokušaju ista dobiti od državnih organa .

* Rasprava i usvajanje novog Statuta Saveza i novog imena i Loga Saveza i izrada
WEB stranice Saveza

Uz iscrpne diskusije prisutnih delegata i obrazloženja predlagača jednoglasno usvojen novi Statut i ime saveza koje sada glasi “ORNITOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI“ .
Usvojen je i novi LOGO –znak saveza i zastava saveza.
Takođe je usvojen izgled WEB stranice Saveza kao i način njenog korištenja.

*. Obraćanje gostiju Skupštine
Bilo je obraćanja gostiju na skupštini kao i Handžić Enesa iz Visokog, kojeg je Savez imenovao i opunomočio za lice koje sastavilo novi Statut saveza i sve promjene unutar njega , i osobu koja je dizajnirala novi LOGO Saveza kao i osobu koja je zadužena za WEB stranicu saveza .

* Razno

Vodila se neobavezna diskusija po raznim o pitanjima za bolji rad i napredak saveza pri čemu je konstatovano da se u ovoj godini desilo niz uspješnih projekata za savez i sam uzgoj ptica u BiH i da u budučnosti treba još više intenzivirati rad Saveza ka boljem jer sam rad saveza podstiče udruženja i klubove na još bolji rad .

Skupština završena dana 23.03.2014.godine u 14: 30 sati.

Predsjednik Skupštine

Denjo Edin

Back To Top