skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
NARUDŽBA PRSTENOVA ZA 2017.godinu

Obavještavaju se sva udruženja da su dužni da naruče i uplate prstenove za prvi termin do 31.08.2016.godine po cijeni od 0,70 KM po komadu.

Narudžba prstenova udruženja mora biti popračena i uplatom prstenova na račun  

saveza. Ukoliko ne bude uplate savez istu narudžbu neče realizovati.

Narudžba prstenova se šalje na obrascu za naruđbu prstenova u elektronskoj formi na e-mail saveza ,uz telefonsko  

obavještavanje odgovorne osobe za narudžbu prstenova da je ista poslana.

 

Ornitološki savez Bosne i Hercegovine

Back To Top