skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Međunarodna ornitološka izložba “Leti riba pliva ptica” Sarajevo 2016

 

Međunarodna ornitološka izložba “Leti riba pliva ptica”Sarajevo 2016 je ispunila svoja očekivanja tako da je prijavljen veliki broj ptica oko  650 komada iz BiH Hrvatske  i Crne Gore.Izložba je po međunarodnim sudijama koje su sudile izložbu veoma kvalitetna pogotovo u kategoriji lipohrom  bijelom,žutom i crvenom kao i pticama crne serije u melaninu koje su na vrhunskom nivou.

Šampioni izložbe po kategorijama i grupama su :

Šampion Lipohrom kanarinaca:Elvir Alidžanović

Šampion Melanina i mutacije melanina  kanarinaca:Elvir Alidžanović

Šampion kanarinaca Stasa:Zlatko Velić

Šampion Faune Evrope i mutacije Faune Evrope:Haris Hajdarević

Šampion Križanaca/bastarda:Nenad Mlađen

Šampion Egzota :Nenad Mlađen

Šampion papagaja Zlatan Tuka

 

 U prilogu je postavljen katalog izložbe u PDF-u .

 

Back To Top