skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
KALENDAR ORNITOLOŠKIH IZLOŽBI U BiH ZA SEZONU 2017/2018

Ovo su do sada prijavljeni termini za održavanje izložbi u sezoni 2017/2018

 

 

Ornitološka izložba ptica

 

„Travnik 2017”

 

od 13 do 15.10.2017.

 

 

 Ornitološka izložba 

„Zenica 2017”

od 27 do 29.10.2017.

 

 

 

 

 15.Državna Ornitološka izložba Bosne i Hercegovine

 

“Banja Luka 2017”

 

 od 06 do 10 .12.2017.

 

 

Ornitološka izložba  

“Ljubuški 2017”

od 08 do 10.12.2017

 

 

 

Molimo sva udruženja i klubove koji će organizovati izložbe da se prilagođavaju gore navedenim datumima da nebi došlo do preklapanja izložbi i da se prijave savezu, da bi se dodali na kalendar  izložbi čime će izbječi sa de njihove izložbe podudaraju datumski sa drugim izložbama.

Ornitološki savez 

Bosne i Hercegovine

 

Back To Top