skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Pravljenje baze podataka za legalizaciju uzgoja ptica Faune Evrope u BiH

 

 

 

 

 

Poštovani članovi i uzgajivači 

 

Ovim putem Vas obavještavamo da je krenula akcija ( NULTI POPIS) za Legalizaciju uzgoja Faune Evrope u BiH.

 

Kontakt osoba za te informacije je Vernes Hrustić Predsjednik odbora za Faunu Evrope unutar Ornitološkog saveza Bosne i Hercegovine.

 

Osnovno je da sva udruženja Predsjedniku dostave podatke o tome koliko svaki uzgajivač ima ptica FE tj posebno prstenovane ptice posegno ptice koje nisu prstenovane .

 

Prijava treba da sačinjava;

 

-Ime i prezime uzgajivača:

 

-Adresa i kontakt telefon:

 

-Član kojeg je uzgajivač udruženja:

 

-Ptice koje su prstenovane sa brojem prstena i godinom uzgoja ili od kojeg je uzgajivača kupljena ili dobijena ako je prstenovana

 

-Ptice koje nisu prstenovane  (Maksimalno 6 ptica po uzgajivaču mogu biti prijavljene tj.po 6 ptica od svake vrste FE  -prema propisima EU)

 

Akcija popisa ptica će trajati do  10.01.2018.godine.

 

Sve ptice koje nisu prstenovane a prijavljene su biti će prstenovane posebnim prstenovima koje će obezbjediti savez ,poslije tog roka i biti će zavedene sa brojem tog prstena, tako da će biti izbjegnuta malverzacija sa tim pticama tako da molimo sve uzgajivaće da se pridržavaju ove odluke da bi mogli sa Ministarstvima i državom što lakše sprovesti ovaj projekat.

Poslije prijave i prstenovanja ono što sigurno znamo da će od strane ministarstva biti inspekciski nadzor za svakog uzgajivača koji prijavi uzgajivačnicu FE.

 

Pošto se več po društvenim mrežama razvila diskusija  o mnogim pitanjima evo samo neke informacije koje vas interesuju:

 

-Svaka legalizovana uzgajivačnica će svoje  ptice moći moći legalno izvoziti u EU i druge dijelove svijeta sa certifikatima ministarstva .

 

-Svaka uzgojena ptica se mora prijaviti ministarstvu sa brojem prstena .

 

-Prilikom prodaje /poklona ptice  prijavljuje se kome je ista prodana ili poklonjena .

 

-Da bi se legalizovala uzgajivačnica ,uzgajivač mora biti član jednog od udruženja u BiH koje je član Ornitološkog saveza BiH i prstenovano prstenovima tog saveza .

 

Ovo su samo neka od pitanja koja će biti riješena Legalizacijom uzgoja FE.

 

  S poštovanjem 

 

 

Ornitološki savez Bosne i Hercegovine

Back To Top