skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
Kalendar ornitoloških izložbi u Bosni i Hercegovini 2018 / 2019

Kalendar ornitološki izložbi u Bosni i Hercegovini 2018/2019

Zenica
od 31.10.2018 do 04.11.2018 godine

Banja Luka
od 15.11.2018 do 18.11.2018.godine 

Mostar
16.DRŽAVNA ORNITOLOŠKA IZLOŽBA

 

BOSNE I HERCEGOVINE
od 12.12.2018  do 16.12.2018.godine

 Ostali termini izložbi će biti naknadno objavljeni .

Back To Top