skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
KATALOG 20.Državne Ornitološke izložbe BiH Tuzla 2023.

Katalog sa 20.Državne Ornitološke izložbe BiH Tuzla 2023 se nalazi u prilogu.

*Najuspješniji izlagač na 20 . Državnoj Ornitološkoj izložbi Bosne i Hercegovine

   EDZUP Sarajevo

 *Najuspješnije udruženje na 20.Državnoj Ornitološkoj izložbi Bosne i Hercegovine

  Nenad Mlađen

 

*Šampion Grupe D KANARINCI BOJE – LIPOHROM-Dragan Tadić

* Šampion Grupa D KANARINCI BOJE – MELANIN -Nenad Mlađen

*Šampion Grupa D KANARINCI BOJE – MUTACIJE MELANINA-Enes Handžić

* Šampion Grupa E KANARINCI STASA (POLOŽAJA) -Goran Anđelić

*Šampion Grupa F1 i F2 EGZOTIČNE PTICE-Mirza Beha

* Šampion Grupa G1 i G2 EUROPSKA FAUNA -Vanja Salčin

*Šampion Grupa H KRIŽANCI/BASTARDA -Edin Udovičić

*Šampion Grupa I,J,K,L,M,N -Srđan Maletić

*Šampion Grupa O GRLICE I EGZOTIČNI GOLUBOVI-Miralem Habibović

Back To Top