skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
KALENDAR ORNITOLOŠKIH IZLOŽBI U BIH ZA SEZONU 2015/2016

Kalendar ornitoloških izložbi u BiH za sezonu 2015/2016

 

 

       Ovo su do sada prijavljeni datumi izloži od strane udruženja:

 

                        Zenica

                                            od 30.10.2015 do 01.11.2015 godine

 

                      Mostar

                                   “Međunarodno otvoreno prvenstvo kanarinaca Malino-Mostar 2015”

                                           od 26 do 29.11.2015,godine

 

                      Ljubuški

                              od 04.12.2015 do 06.12.2015 godine

 

                       Sarajevo 

                        DRŽAVNA ORNITOLOŠKA IZLOŽBA 

                              BOSNE I HERCEGOVINE

                               od 09.12.2015 do 13.12.2015 godine

 

                     Tešanj

                                od 25.12.2015 do 27.12.2015.godine

 

                                 Molimo sva druga udruženja i klubove koji će organizovati izložbe

                                  da se prilagođavaju gore navedenim datumima

                                 da nebi došlo do preklapanja izložbi i da se 

                                  prijave savezu da bi se dodali u kalendar izložbi 

                                 čime će izbječi da se njihova izložba podudari datumski sa drugom.

 

Ornitološki savez 

Bosne i Hercegovine

Back To Top