skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
KALENDAR ORNITOLOŠKIH IZLOŽBI U BiH ZA SEZONU 2016/2017

Ovo su do sada prijavljeni termini za održavanje izložbi u sezoni 2016/2017

 

 

Međunarodna Ornitološka Izložba

„Sarajevo 2016“

 Internacional Ornitology Show

“Sarajevo 2016“

 

od 27 do 30.10.2016.

 

 

 

14. Državna Ornitološka izložba Bosne i Hercegovine

„Zenica 2016”

 

od 09 do 13.11.2016.

 

 

 

Ornitološka izložba

“Banja Luka 2016”

 

 od 23 do 27 .11.2016.

 

 

Ornitološka izložba

“Ljubuški 2016”

 

od 02 do 04.12.2016

 

 

Ornitološka izložba

“Tešanj 2017”

 

od 06 do 08.01.2017

 

 

 

Molimo sva udruženja i klubove koji će organizovati izložbe da se prilagođavaju gore navedenim datumima da nebi došlo do preklapanja izložbi i da se prijave savezu, da bi se dodali na kalendar  izložbi čime će izbječi sa de njihove izložbe podudaraju datumski sa drugim izložbama.

 

Ornitološki savez 

Bosne i Hercegovine

 

 

 

 

 

 

Back To Top