skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

HISTORIJAT ORNITOLOŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

HISTORIJAT ORNITOLOŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE Ornitološki savez Bosne i Hercegovine se zvanično formira 1976.g, kada dolazo do naglog povečanja broja društava i na njihovu  inicijativu dolazi do formiranja republičkog Saveza organizacija za zaštitu i odgoj ptica BiH koje postaje…

Opširnije...
Back To Top