Izložbe u BiH sezona 2017/2018

Ovo su do sada prijavljeni termini za održavanje izložbi u sezoni 2017/2018

 Ornitološka izložba 

„Zenica 2017"

od 27 do 29.10.2017.

Međunarodna Ornitološka Izložba

„Sarajevo 2017“

 Internacional Ornitology Show

“Sarajevo 2017“

od 16 do 19.11.2017.

 

 Ornitološka izložba  

"Ljubuški 2017"

od 08 do 10.12.2017

 15.Državna Ornitološka izložba Bosne i Hercegovine

"Banja Luka 2017"

 od 20 do 24 .12.2017.

 

 

Molimo sva udruženja i klubove koji će organizovati izložbe da se prilagođavaju gore navedenim datumima da nebi došlo do preklapanja izložbi i da se prijave savezu, da bi se dodali na kalendar  izložbi čime će izbječi sa de njihove izložbe podudaraju datumski sa drugim izložbama.

Ornitološki savez 

Bosne i Hercegovine

 

-