skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Udruženje za zaštitu i uzgoj ptica faune Evrope “Avis RS” osnovano je u maju 2017. godine, od strane grupe uzgajivača i ljubitelja ptica faune Evrope i drugih ptica, sa ciljem zaštite ptica FE u prirodi i promocije njihovog organizovanog gajenja. Pored ptica FE, naši članovi se bave i uzgojem bastarda i kanarinaca različitih kategorija, kao i drugih vrsta ptica. Pored promocije uzgoja i zaštite ptica FE u njihovim prirodnim staništima, ciljevi Udruženja su i organizovana podrška uzgajivačima i ljubiteljima ptica kroz nabavku prstenja, opreme, hrane i matičnih jedinki, a u narednom periodu i učešće na izložbama u organizaciji OS BiH i šire. Nadamo se da ćemo u narednim godinama biti u mogućnosti da rad Udruženja podignemo na viši nivo, kroz organizaciju klupske izložbe i drugih vidova takmičenja i druženja uzgajivača i ljubitelja ptica. Posebnu pažnju i podršku Udruženje planira posvetiti saradnji sa drugim članicama OS BiH u pogledu legalizacije uzgoja ptica FE u Bosni i Hercegovini. Otvoreni smo za saradnju sa pojedincima i udruženjima sa sličnim ciljevima i nadamo se da ćemo zajedničkim radom doprinijeti popularizaciji uzgoja ptica u Bosni i Hercegovini.

Naziv:  Udruženje za zaštitu i uzgoj ptica faune Evrope “Avis RS”

Kontakt:

Đorđe Savić, predsjednik, 065 69 11 68;

Dragan Tepić, podpredsjednik, 060 360 5 222

Željko Bojanić, sekretar, 065 59 37 95

e-mail: udruzenjeavisrs@gmail.com

Back To Top