skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

U Tešnju se ideja o formiranju udruženja uzgajivača sitnih životinja počela javljati po završetku ratnih dešavanja, i to od nekoliko iskusnih uzgajivača.
Učestvovanjem na masovnijim izložbama u BiH, te stvaranjem sve veće potrebe za organizovanim radom, odluka o formiranju istog donesena je krajem 1998.
godine.

Upisom u sudski registar 09.03.1999. godine zvanično je osnovano Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj. Za prvog predsjednika izabranje Faik Hadžimujić. Kvalitetnim i sistemskim radom od svog osnivanja tešanjsko udruženje je naslućivalo da će biti okosnica i nosilac rada na državnom nivou. Iskusni i hrabri uzgajivači koji su prije rata bili članovi udruženja u Doboju povlače kvalitetne poteze koji tešanjsko udruženje za kratko vrijeme dovode na vrh uzgoja u BiH. Do danas su tešanjsko udruženje kao predsjednici vodili Faik Hadžimujić, Mustafa Vilašević, Edin Jabandžić, Nermin Saračević, Emin Karahodžić, Dževad Subašić, Adnan Hadžimehić i aktuelni predsjednik Edin Jabandžić (drugi mandat).

Pored tešanjskog udruženja naši članovi čine okosnicu i u radu Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH, a naš član Edin Jabandžić je u proteklih 8 godina
obnašao i funkciju predsjednika Saveza. Samo neki od uspjeha u osmogodišnjem periodu naših članova u Savezu BiH su svakako ujedinjenje Saveza na nivou
države BiH, početak izdavanja časopisa Uzgajivač, priznavanje 5 rasa od strane europskog saveza (EE), organizacija skupštine EE saveza u Sarajevu, učešće na 2
europske izložbe…

Prvu izložbu tešanjsko udruženje organizuje u januaru 2000. godine gdje smo iskoristili priliku da omasovimo svoje članstvo i damo dodatni zamah u razvoju
našeg udruženja. Od tada tešanjsko udruženje ide krupnim koracima naprijed, a od 2006. godine do danas je uzastopno proglašavano za najuspješnije udruženje u
BiH. Ove godine organizujemo (X) državnu, (XIX) međugradsku i (XIII) međunarodnu izložbu u Tešnju. Po ostvarenim rezultatima u 2018. godini nadamo
se da ćemo ponovno biti proglašeni za najuspješnije udruženje u BiH.

Pored redovnih aktivnosti naše Udruženje uspjelo je da sagradi vlastite prostorije što je prava rijetkost ne samo u BiH nego i šire. Pored toga 09.03.2019. kada je
planirano useljenje u prostorije i predstavljanjem monografije 20 godina Udruženja. U znak tog jubileja uzeli smo na sebe da organizujemo i X državnu
izložbu BiH.

Danas naše udruženje broji oko 90 članova svih starosnih dobi organizovanih u 5 sekcija rada i to: golubarska, peradarska, kunićarska, ptičarska i akvaristika.

Back To Top